Kasutustingimused

1. ÜLDINE
1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad K9 OÜ, registrikood 14746174, aadress Lasketiiru põik 3, 74004 Viimsi vald, Harju maakond (edaspidi Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (edaspidi Klient) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ostmisel-müümisel www.topkoer.ee müügikeskkonnas (edaspidi E-pood).
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Ettevõtja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamata sellele ei pruugi E-poes olevad tootekirjeldused olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
1.4. Ettevõtja võib muuta E-poe Kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. HIND
2.1. Toodete hinnad on toodud eurodes E-poes toodete lehtedel ning need sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Toodete hindadele lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohale toimetamise tasu.
2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Toote tellimiseks valib Klient toote ja vajadusel toote suuruse ning lisab selle ostukorvi nupu „LISA KORVI“ abil. E-poes kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Kui toode või toote üks variantidest (näiteks suurus) siiski laost puudub, siis ei ole võimalik sellele tootele või toote variandile tellimust esitada ning sellekohane info on kuvatud E-poes tekstiga „hetkel otsas“ või ei ole variandi valik aktiivne.
3.2. Ostukorvis on võimalik valitud toodete tellimise koguseid muuta või tooteid ostukorvist eemaldada, kasutades selleks vastavaid nuppe. Ostukorvis saab ka valida sobivaima tarneviisi. Edasi tuleb sisestada sooduskood (selle olemasolul) ning tellimuse vormistamiseks kasutada nuppu „MINE KASSASSE“.
3.3. Kassas tuleb sisestada tarne- ja makseprotseduuride teostamiseks vajalikud isikuandmed, valida pakutud võimaluste seast kõige sobilikum tarne- ja makseviis ning tutvuda ja sobivusel nõustuda Kasutustingimustega. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „TELLI“ nupu vajutamist.
3.4. Tellimuse vormistamisel täitke andmed tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub tellitud toodete kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine. Ettevõtja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse täitmise häirete, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.5. E-poe spetsiifikast tulenevalt võib toodete saadavus laos muutuda ka Kliendi tellimuse vormistamise ajal. Tellitud ja tasutud toote puudumisel laos võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab teenuse kasutajale raha hiljemalt 10 päeva jooksul. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti.

4. TASUMINE
4.1. E-poes sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda panga ülekandega Kliendi e-postile saadetud tellimuse kinnituse alusel ja Eesti pangalinkidega (LHV).
4.3. Peale tellimuse esitamist ja tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus ning arve. Tellimuse kinnituse andmisega kohustub Ettevõtja andma Kliendile üle tellitud tooted vastavuses käesolevate Kasutustingimustega.
4.4. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, tühistatakse 3 (kolme) päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE
5.1. E-pood tarnib tooteid Eesti piires kasutades Omniva, Itella SmartPOST ja DPD poolt pakutavaid pakiautomaadi ja kullerteenuseid (edaspidi Logistikapartnerid). NB! Maksimaalne kaal pakiautomaati saatmisel on 30 kg.
5.2. Ettevõtja täidab tellimused esimesel võimalusel. Toote kohale jõudmine Kliendini sõltub Logistikapartnerist, Orienteeruv kohale jõudmise aeg on 1-3 tööpäeva.
5.3. Ettevõtja ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida Ettevõtja ei saanud mõjutada ega ette näha.
5.4. Toodete hindadele lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohale toimetamise tasu.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ettevõtjale kirjaliku (e-kiri info@topkoer.ee) avalduse.
6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
6.4. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab Klient toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
6.5. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad (va toote Kliendile toimetamise tasu) kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
6.6. Juhul, kui Klient soovib toote vahetamist või asendamist, peab Klient võtma Ettevõtjaga ühendust, et leppida kokku asendustoode.

7. PRETENSIOONI ESITAMINE
7.1. Ettevõtja vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
7.2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Ettevõtja poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
7.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
7.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Ettevõtja ja Klient omavahel kokku.
7.5. Ettevõtja ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
7.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@topkoer.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
7.9. Kui Ettevõtja on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Ettevõtja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. topkoer.ee tagab Teie andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise privaatsuspoliitikas ettenähtud korras.