Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Veebipoe topkoer.ee isikuandmete vastutav töötleja on K9 OÜ (registrikood 14746174) asukohaga Lasketiiru põik 3, Muuga küla, 74004 Viimsi vald, Harjumaa, tel +372 530 30 644 ja e-mail info@topkoer.ee. 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
- kauba kohale toimetamise aadress;
- pangakonto number;
- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
- klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostude haldamiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutus statistika tegemiseks. 

Õiguslik alus 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Isikuandmete töötlemine väljaspool kasutustingimusi (näiteks andmete profileerimine, kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamine) toimub kliendi nõusolekul eraldi kinnituse alusel. 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. 

Turvalisus ja andmetele ligipääs 

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. 

Nõusoleku tagasivõtmine 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

Kustutamine 

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

Otseturustusteated 

E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Vaidluste lahendamine 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@topkoer.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).